ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden

Door het zuiver aanvaarden van een erfenis krijgt een erfgenaam recht op (zijn aandeel in) alle bezittingen van de overledene, maar is hij tevens aansprakelijk voor (zijn aandeel in) alle schulden van de overledene. Dit is ook het geval indien de schulden van de nalatenschap hoger blijken te zijn dan de bezittingen. Je bent dan verplicht om uit je eigen privé vermogen de schulden van de nalatenschap te voldoen. Dit kan worden voorkomen  door een nalatenschap te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. In het eerste geval heb je nergens recht op. In het tweede geval heb je wel rechten als de nalatenschap uiteindelijk  toch positief is.

 

Zuiver aanvaarden kan op twee manieren. Ofwel door het afleggen van een verklaring (deze hoeft niet bij de rechtbank te worden ingeschreven) of doordat de erfgenaam zich al heeft gedragen alsof hij zuiver heeft aanvaard. Bijvoorbeeld door alvast de woning leeg te halen, de auto van de overledene te verkopen etc. Opletten dus dat je niet te snel gaat handelen bij een nalatenschap. Ook al is het goed bedoeld, het gevolg kan zijn dat schuldeisers verhaal komen halen op je privévermogen.

 

Voor meer informatie over de keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug