ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Schepen

Hypotheek op een schip

Zodra een schip of woonark in het scheepsregister wordt ingeschreven (te boek gesteld) is het een registergoed. Dan kan er ook een hypotheekrecht op gevestigd worden. Zolang een schip of woonark geen registergoed is, kan er enkel een pandrecht op worden gevestigd.

 

Omdat een bank in veel gevallen een hypotheekrecht op een registergoed prettiger vindt dan een pandrecht, zal de te betalen rente in veel gevallen lager zijn als een hypotheekrecht wordt gevestigd. Zo kan de aankoop van een woonark of de afbouw van een schip met een geldlening gefinancierd  worden. Tot zekerheid voor de nakoming kan dan een hypotheek gegeven worden, waarbij het schip of de woonboot als onderpand dient.

Het hypotheekrecht wordt door middel van een notariële akte gevestigd. Van deze akte wordt een afschrift ingeschreven in het kadaster.

 

Wanneer de geldlening terugbetaald is, gaat men er vaak van uit dat daarmee ook de hypotheek automatisch doorgehaald is. Dit is niet het geval. Net als voor het vestigen van een hypotheek is ook voor het constateren dat de hypotheek is vervallen een notariële akte vereist. Het is dus van belang om na de aflossing aan ons te vragen om de hypotheek bij het kadaster door te halen, zodat voor iedereen zichtbaar is dat het registergoed niet meer is bezwaard.

 

Voor meer informatie over het vestigen van hypotheek op een schip of woonboot en het doorhalen ervan, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug