ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Verblijvingsbeding

Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding (ook wel verblijvensbeding genoemd) is een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Met deze overeenkomst wordt bereikt dat goederen die van deze partijen gemeenschappelijk eigendom zijn bij een bepaalde gebeurtenis toekomen aan één of meer van deze partijen.

In een samenlevingsovereenkomst wordt vaak een verblijvensbeding opgenomen. Bij overlijden van één van hen komen dan alle goederen die zij gemeenschappelijk in eigendom hebben toe aan de langstlevende van hen beiden.

Ook in maatschapscontract of VOF-contract wordt vaak een verblijvingsbeding opgenomen. De maten komen dan overeen dat bij overlijden of beëindiging van de maatschap door één van de maatschapsleden alle gemeenschappelijke goederen toekomen aan de overige maatschapsleden.

 

Afhankelijk van de relatie tussen de partijen bij een verblijvensbeding moet er bij overlijden erfbelasting betaald worden over hetgeen krachtens het verblijvensbeding verkregen wordt.

 

Voor meer informatie over verblijvensbedingen en de voor en nadelen ervan, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug