ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Beslag

Beslag

Wanneer je meent iets van iemand te vorderen te hebben, kun je beslag laten leggen op diens bezittingen of op een deel daarvan. Beslag wordt gelegd door een deurwaarder. Hiervoor wordt eerst aan de rechter gevraagd of er beslag gelegd mag worden. Het als gevolg daarvan gelegde beslag heet conservatoir beslag.

 

Conservatoir beslag geeft nog niet het recht om de bezittingen te verkopen. Het zorgt er wel voor de dat de eigenaar niet meer vrij van beslagen kan verkopen, zodat ook een koper met het beslag geconfronteerd wordt. Bij een later gevestigde hypotheek gaat het beslag voor.

 

Om de bezittingen waarop beslag is gelegd uiteindelijk te kunnen verkopen, zal een executoriale titel verkregen moeten worden.  Dat kan door een procedure bij de rechtbank te starten, waarbij je moet aantonen dat jouw vordering bestaat en opeisbaar is. Als de rechter je gelijk geeft, gaat het beslag over in een executoriaal beslag. Dan kun je de bezittingen waarop beslag is gelegd in het openbaar laten verkopen.

 

Wanneer je een vordering op iemand hebt of geld aan iemand uitleent, kun je dat ook laten vastleggen in een notariële akte. Wanneer je dat doet en iemand betaalt niet, kun je zonder tussenkomst van de rechter overgaan tot verkoop van de bezittingen. De notariële akte vormt dan de executoriale titel. Dit bespaart kosten en scheelt tijd.

 

Voor meer informatie over beslag en het vastleggen van een vordering in een notariële akte, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug