ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Uitkeringstoets

Uitkeringstoets

Als je onderneemt via een BV, NV, of coöperatie, zul je het fijn vinden om op enig moment (een deel van) de winst te laten uitkeren. In de statuten van de meeste vennootschappen staat dat de algemene vergadering tot uitkering kan besluiten. In het verleden heeft de rechter al aangegeven dat het bestuur van de vennootschap niet zomaar mag meewerken aan een uitkering als dit de continuïteit van de vennootschap negatief zou beïnvloeden. Ook is in het verleden al aan de orde geweest dat een aandeelhouder in een aantal gevallen tot terugbetaling van ontvangen uitkeringen moet overgaan.

 

Op 1 oktober 2012 is voor de BV in de wet komen te staan dat het bestuur haar goedkeuring aan een uitkering moet weigeren indien \"het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden\". Doet het bestuur dat niet dan is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. De toets die het bestuur  moet doen alvorens mag worden uitgekeerd, wordt de uitkeringstoets genoemd. Deze toets dient zij  in ieder geval ook te doen ten tijde van de feitelijke uitbetaling.

Dat betekent dus dat voordat een besluit tot dividenduitkering wordt genomen de uitkeringstoets moet worden gedaan, maar ook bij de feitelijke uitkering van het dividend.

 

Bij opeisbare schulden gaat het in ieder geval ook om binnen een jaar opeisbare schulden. Het kan echter ook gaan om verder in de toekomst opeisbare schulden.

 

Enkel indien een bestuurder kan aantonen dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden, is hij niet aansprakelijk. Dit betekent in ieder geval dat hij tegen gestemd moet hebben en tevens maatregelen moet hebben getroffen. Bijvoorbeeld het aantrekken van extra liquiditeit of een gang naar de rechter om de uitvoering te voorkomen.

 

Ook iemand die de uitkering heeft ontvangen kan tot terugbetaling gehouden zijn. Zo moet een ontvangende aandeelhouder die wist dat de vennootschap haar opeisbare schulden niet zou kunnen betalen, de uitkering terugbetalen.

 

Voor meer informatie over de uitkeringstoets, dividend en andere uitkeringen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug