ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Nalatenschap

Nalatenschap

Een nalatenschap is hetgeen iemand nalaat na zijn of haar overlijden. Een nalatenschap bestaat niet alleen uit geld (de saldi op de bankrekeningen en beleggingen), maar ook uit spullen zoals de inboedel, auto, boot, caravan etcetera. Verder behoren daartoe alle andere bezittingen zoals bijvoorbeeld de onderneming van de overledene, aandelen in een besloten vennootschap van de overledene, vergunningen of aanspraken die de overledene had. Ook behoren de schulden die de overledene had, bijvoorbeeld hypotheekschuld, persoonlijke lening bij de bank, nog lopende huurschuld, en huishoudelijke schulden zoals een nog onbetaalde telefoonrekening tot de nalatenschap.

 

Gemeenschap van goederen

Als de overledene getrouwd was in (een beperkte) gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap was aangegaan in (een beperkte) gemeenschap van goederen dan behoort tot de nalatenschap ook de helft uit van de gezamenlijke bezittingen en schulden van het (echt)paar. Een schenker of erflater kan bepaald hebben dat de schenking of erfenis niet in een geemschap van goederen vallen, Dit doet hij door een uitsluitingsclausule van toepassing te verklaren.

 

Voor meer informatie over nalatenschappen en hulp bij afwikkeling ervan, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug