ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Notulen

Notulen

In notulen wordt vastgelegd wat in een vergadering wordt besproken en besloten. Dat kan schriftelijk maar ook digitaal. Het is mogelijk dat een woordelijk verslag van de vergadering wordt gemaakt. Over het algemeen wordt met een puntsgewijze samenvatting gewerkt.

 

Nadat alles is vastgelegd, is het mogelijk om nog in dezelfde vergadering de notulen vast te leggen. Meestal gebeurt dat echter in de volgende vergadering. Alle stemgerechtigden kunnen dan aangeven of de notulen kloppen, waarna gestemd wordt over het vaststellen van de notulen. Daarna zullen meestal de voorzitter en notulist van de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld, de notulen ondertekenen.

 

Het is van belang dat de besluiten van de organen van de rechtspersoon, zoals het bestuur, de algemene vergadering of raad van toezicht, goed worden vastgelegd. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Bij een BV of NV, kan het zo zijn dat de verkoopprijs lager wordt als blijkt dat de besluitvorming niet altijd goed is geweest.

 

Wanneer er problemen zijn te verwachten bij een vergadering wordt er nog wel eens voor gekozen om de notulen door een notaris te laten opmaken. Deze maakt dan meestal een woordelijk verslag van de vergadering zodat precies duidelijk is wat op welke wijze is besproken en besloten.

 

Voor meer informatie over het belang van goede notulen en de wijze van vastleggen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug