ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Trouwen

Op het moment dat je trouwt, beloof je lief en leed met elkaar te delen. De Nederlandse wet had bij huwelijk voor 1 januari 2018 als uitgangspunt dat je ook alle bezittingen en schulden deelt. Vanaf 1 januari 2018 onstaat bij het aangaan van een huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Dit wordt geregeld door het huwelijksvermogensrecht. Als dit Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is en je regelt niets anders, dan trouw je sinds 1 januari 2018 in een beperkte gemeenschap van goederen.

 

Dit systeem houdt kort samengevat in: alle goederen en schulden die je tijdens het huwelijk verkrijgt, worden gemeenschappelijk.

Buiten de beperkte gemeenschap vallen:

-      de privégoederen en schulden die je had bij het aangaan van het huwelijk;

-      de goederen die je hebt verkregen of tijdens het huwelijk verkrijgt uit erfenis (of legaat) of schenking.

Het lijkt eenvoudig, maar er zijn helaas een paar onverwachte valkuilen.

 
Als je niet met onaangename verrassingen geconfronteerd wilt worden, is het van belang om je voor het huwelijk door de notaris van Rotterdam te laten informeren. Afhankelijk van jouw wensen kun je voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden maken. Bij huwelijksvoorwaarden kun je in meer of mindere mate afwijken van het wettelijk systeem. Zo is het mogelijk om er via huwelijksvoorwaarden voor te zorgen dat jullie indien je toch uit elkaar mocht gaan minder ruzie met elkaar kunt krijgen. Ook kun je via huwelijksvoorwaarden in een aantal gevallen belasting besparen.   
 
Voor ondernemers die gaan trouwen is het erg belangrijk om huwelijksvoorwaarden te maken, de wet bepaalt namelijk dat er een redelijke vergoeding aan de andere echtgenoot betaald moet worden. Wat die redelijke vergoeding is, is op dit moment niet duidelijk en kan aanleiding voor veel strijd geven.
 
Ook als je al bent gehuwd, is het mogelijk om alsnog huwelijksvoorwaarden te maken of deze te wijzigen. Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden en de wensen, is het dan in veel gevallen nodig om alles wat gemeenschappelijk is te verdelen. Alleen na een verdeling is duidelijk wie waar eigenaar van is.  
 
De wet bevat veel regelingen voor gehuwde partners. Die regelingen gelden voor alle echtgenoten, dus ongeacht of je in een algehele of beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat je huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt. Zo bepaalt de wet dat gehuwden automatisch elkaars erfgenaam zijn, en dat hun kinderen wel recht hebben op hun erfdeel, maar dat pas uitgekeerd krijgen nadat de langstlevende echtgenoot is overleden. Echtgenoten kunnen van deze wettelijke regeling afwijken door een testament te maken. 
 
Als tijdens het huwelijk een kind wordt geboren, dan zijn beide ouders automatisch de juridische ouders van het kind en hebben zij beiden het gezag over hun kind. Bij een lesbisch stel geldt hetzelfde, mits voor de zwangerschap gebruik is gemaakt van een onbekende donor. Er dient dan bij de aangifte van de geboorte een verklaring te worden overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. 
 
Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Echtgenoten die willen scheiden en gezamenlijke kinderen hebben zijn daarnaast verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.   
 
Voor meer informatie over de gevolgen van een huwelijk, de mogelijkheden om daarvan af te wijken en het scheiden via de notaris, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.