ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Preferente aandelen

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aandelen die een preferent winstrecht hebben. Over het algemeen wordt dit uitgedrukt als percentage van het op de preferente aandelen gestorte bedrag. Dit kan beperkt worden tot enkel de nominale waarde, maar kan ook het daarop gestorte agio omvatten.

 

Ten einde dit percentage uit te kunnen keren moet er wel winst worden gemaakt.  Bij cumulatief preferente aandelen is het zo dat indien in enig jaar geen of te weinig winst is gemaakt, het daardoor niet op de preferente aandelen uitgekeerde bedrag in volgende jaren eerst moet worden ingehaald alvorens er winst op de andere aandelen wordt uitgekeerd.

 

Preferente aandelen hebben daarnaast gewoon vergaderrecht en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Voor meer informatie over  preferente aandelen of andere soort aandelen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug