ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Maatschappelijk kapitaal

Maatschappelijk kapitaal

Je hoort wel eens zeggen dat je je eigen kinderen niet kunt onterven. Hoewel je kinderen niet al hun rechten kunt ontnemen, kun je kinderen wel degelijk onterven. Een kind heeft echter wel recht op een legitieme portie. Wanneer een kind is vooroverleden, hebben diens eventuele kinderen een legitieme portie in de nalatenschap van hun grootouder.

 

De legitieme portie is een vordering in geld, gelijk aan de helft van de waarde van hetgeen het kind zou hebben gekregen indien er geen testament gemaakt zou zijn. Wanneer iemand zonder echtgenoot maar wel met drie kinderen komt te overlijden, bedraagt de legitieme 1/6de (de helft van 1/3de).

 

Als het daarbij zou blijven, zou je voorafgaand aan je overlijden alles of een groot deel weg kunnen schenken. Om die reden moeten voor de berekening van de legitieme portie alle giften bij de nalatenschap worden opgeteld. Bij een nalatenschap van 100, terwijl er tijdens leven voor 200 aan schenkingen is gedaan, bedraagt de legitieme in het vorige voorbeeld dus 50 (1/6de van 300).

 

Om een langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner of partner met wie er een notariële samenlevingsovereenkomst is te beschermen, kan in een testament bepaald worden dat de legitieme pas opeisbaar is bij overlijden van die echtgenoot of partner.

 

De legitieme portie moet binnen vijf jaar na het overlijden opgeëist worden. Daarna vervalt het recht.

 

Voor meer informatie over het beperken van rechten van kinderen of het opeisen van de legitieme portie, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug