ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Curatele

Curatele

Wanneer iemand zijn financiële en persoonlijke zaken niet zelf kan regelen, zal iemand anders dat (moeten) doen.

Voor minderjarigen wordt dit in de wet geregeld door middel van het ouderlijk gezag of de voogdij.

 

Indien een meerderjarige zijn financiële en persoonlijke zaken niet zelf kan regelen, kan deze door de kantonrechter onder curatele worden gesteld. De kantonrechter doet dat als hem is gebleken dat de meerderjarige tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van:

  • zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
  • gewoonte van drank- of drugsmisbruik.

De kantonrechter kan er ook voor kiezen om het minder vergaande bewind of mentorschap in te stellen.

Een curator neemt vervolgens beslissingen over vermogen, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de onder curatele gestelde. Als je onder curatele staat ben je handelingsonbekwaam. Dit betekent dat je niet zonder toestemming van de curator rechtshandelingen kunt verrichten. Als iemand onder curatele wordt gesteld dan wordt dit geregistreerd in het curatele- en bewindregister bij de rechtbank.

 

Voor meer informatie over curatele kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug