ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Familiestatuut

Familiestatuut

Een familiestatuut of familie convenant is een document waarin wordt vastgelegd hoe de familie omgaat met het familiebedrijf en andersom. Ook kan aandacht worden gegeven aan de wijze waarop de familie om zal gaan met privézaken, zoals testamenten, schenkingen, huwelijken, beleggingen en zelfs bestedingspatronen. Een familiestatuut is altijd maatwerk; immers iedere persoon, iedere familie en ieder bedrijf is anders.

 

Thema's die aan de orde komen bij het opmaken van een familiestatuut zijn:

  • visie op de toekomst en doelstellingen van het familiebedrijf;
  • waarden en gedragsregels van de familie en van het familiebedrijf;
  • regeling van eigendom en zeggenschap;
  • loopbaan in het familiebedrijf;
  • salarissen en vergoedingen voor familieleden;
  • leiding van het familiebedrijf door familie en/of niet-familieleden;
  • proces van overdracht en opvolging in leiding en eigendom;
  • overleg, informatie en besluitvorming binnen de familie.

 

Bij een familiestatuut gaat het niet zozeer om het document zelf maar vooral om de weg er naartoe. Dit is een weg die de familie gezamenlijk aflegt zodat de uitkomst een door ieder op dat moment gedragen stuk is. Hierin kunnen harde (afdwingbare) maar ook zachtere (niet afdwingbare) afspraken staan.

 

Een familiestatuut wordt veelal uitgewerkt in:

 

Na de totstandkoming is het van belang het familiestatuut jaarlijks te bespreken om te beoordelen of het nog wordt gedragen door een ieder en/of het aangepast moet worden.

 

Voor meer informatie over het opmaken, bijhouden en uitwerken van een familiestatuut kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug