ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Accountantsverklaring

Accountantsverklaring

Wanneer twee rechtspersonen met elkaar willen fuseren of een rechtspersoon zich wil splitsen, zijn in veel gevallen een of meerdere accountantsverklaringen nodig. In een dergelijke verklaring dient een accountant zich uit te laten of de cijfers die aan de fusie of splitsing ten grondslag lagen wel kloppen.

 

Wanneer bij de oprichting van een NV de aandelen worden volgestort anders dan in geld of er na de oprichting aandelen worden uitgegeven met een inbreng in natura moet een inbrengbeschrijving worden gemaakt. Daarin verklaren de oprichters respectievelijk bestuurders wat wordt ingebracht en wat de waarde daarvan is. Vervolgens dient een accountant te verklaren dat deze cijfers juist zijn.

Tot 1 oktober 2012 gold dit voorschrift ook voor de BV.

 

Voor meer informatie wanneer een accountantsverklaring nu wel of niet vereist is,  kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug