ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Agio

Agio

Aandelen in het kapitaal van een BV of NV hebben een nominale waarde. Dat is het bedrag is vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bij uitgifte van aandelen komt het regelmatig voor dat de waarde van de aandelen hoger is dan de nominale waarde. Degene die de nieuwe aandelen neemt dient dan meer te betalen dan de nominale waarde. Dit meerdere boven de nominale waarde is het agio.

 

Wanneer er in de statuten niets bijzonders is bepaald, verwatert het agio. Dit betekent dat het niet toegerekend wordt aan de aandelen waarop het gestort is. Het agio komt dan toe aan alle aandeelhouders.

 

Wanneer agio terugbetaald moet worden aan aandeelhouders is een besluit van de algemene vergadering en het bestuur van de vennootschap noodzakelijk. Bij terugbetaling aan privé-personen die aandeelhouder zijn, is het wenselijk het agio eerst om te zetten in aandelenkapitaal. Dit kan gebeuren door nieuwe aandelen uit te geven en vervolgens via een statutenwijziging af te stempelen. Anders is er namelijk dividendbelasting en aanmerkelijk belang belasting verschuldigd bij de terugbetaling.

 

Voor meer informatie over de terugbetaling van agio, kunt u contact opnemen. We adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug