ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Estate planning

Familiebank

Een geldlening afsluiten binnen de familie in plaats van bij een reguliere geldverstrekker (bank) wordt ook wel aangeduid als de “familiebank”. Door de familie kan bijvoorbeeld een lening worden verstrekt voor de aankoop van een woning of de financiering van een bedrijf. Voor zowel de geldontvanger als de geldverstrekker kan dit voordelen hebben. Bij de familiebank staat voorop dat degene die het geld nodig heeft, wordt geholpen. Dit is een heel ander uitgangspunt dan bij een reguliere bank, die toch meer kijkt met een winstoogmerk.

 

Dubbel voordeel middels een familiebank

Door allerlei regels die banken (moeten) hanteren, is het voor velen lastig om een lening te krijgen. Familieleden die een lening willen verstrekken, hoeven zich van die regels niets aan te trekken. Wanneer de rente op spaargeld laag is, kan het daardoor extra aantrekkelijk zijn om het geld uit te lenen. De mogelijkheid om een familielid te helpen met de aankoop van bijvoorbeeld een huis en tevens meer rendement te behalen op je spaargeld kan dan een mooie oplossing zijn voor beide partijen.

 

Voorkom ruzie

Indien je speelt met de gedachte een familielening te gaan verstrekken/ontvangen, is het verstandig om je goed te laten voorlichten. Er is namelijk een heel aantal zaken om goed over na te denken. Daarnaast is het van belang om de afspraken goed op papier vast te (laten) leggen. Je wilt immers niet dat je goede bedoelingen uiteindelijk leiden tot een familieruzie. Ook is het wenselijk te voorkomen dat er problemen ontstaan met de belastingdienst.

 

Waaraan te denken bij een familiebank

Waar moet je onder andere aan denken als je gaat optreden als familiebank:

 • Stel je zelf een geldleningsovereenkomst op of laat je dat door ons doen
  Het is niet verplicht om een geldleningsovereenkomst op te laten stellen door een notaris, je kunt dit ook zelf doen. Wel zijn wij de aangewezen adviseur op het gebied van de juridische en fiscale gevolgen van een lening. Bijvoorbeeld over wat er moet gebeuren bij echtscheiding, verkoop van de woning, overlijden en faillissement. Allemaal zaken om vast te leggen in de overeenkomst zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en niemand achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan.
 • Zekerheid dat het geld ook wordt terugbetaald 
  Wanneer je het schenkbelasting-besparen">geld eigenlijk ook had willen schenken, is zekerheid dat het ooit nog wordt terugbetaald niet zo belangrijk. Wanneer je wel zeker wilt zijn dat het geld terugkomt, is het zaak om zekerheid te verlangen. Bijvoorbeeld omdat het geld is voor de oude dag of omdat je de verschillende kinderen een gelijke positie wilt geven. Deze zekerheid kun je krijgen doordat degene aan wie je het geld uitleent een hypotheek">hypotheekrecht geeft op zijn woning of een pandrecht op aandelen of andere vermogensbestanddelen. Het vestigen van hypotheek kan alleen via een notaris, maar ook voor het vestigen van pandrecht gelden allerlei specifieke voorschriften.
 • Welke rente mag/moet je vragen?
  Indien de hoofdsom te allen tijde opeisbaar is, moet de rente binnen familieverband ten minste 6% zijn. Wanneer de lening niet te allen tijde opeisbaar is, kan de rente ook lager zijn. Uitgangspunt voor de belastingdienst is dat er sprake moet zijn van een zakelijke rente. Wat een zakelijke rente is, is afhankelijk van de voorwaarden in de geldlening (rentevaste periode, eventuele zekerheid, looptijd lening, looptijd rente e.d.). Overigens kun je dit bezien vanuit de positie van de schuldenaar - wat zou deze aan de bank moeten betalen -, maar ook vanuit de positie van de schuldeiser - wat zou deze aan rente over zijn spaargeld krijgen -. Een hoge rente kan voordelig zijn in het kader van de hypotheekrenteaftrek. Een lage rente kan ook voordelig zijn, maar pas op dat de fiscus de uitgespaarde rente niet ziet als een schenking. Een deel van de rente terugschenken is ook mogelijk, maar ook hier moeten de regels van de belastingdienst goed in acht worden genomen.
 • Is er recht op hypotheekrenteaftrek als je optreedt als familiebank
  Ja als het gaat om een financiering van de eigen woning van het familielid en de lening voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst, dan heeft het familielid recht op hypotheekrente aftrek. Indien het niet gaat om het oversluiten van een op 1 januari 2013 reeds bestaande lening, zal er naast betaling van rente ook op de lening moeten worden afgelost. Deze aflossing moet tenminste annuïtair zijn op basis van dertig jaar.
 • Hoe voorkom ik dat een ander kind benadeeld wordt door geld te lenen aan een kind?  
  Je kunt alle kinderen een lening verstrekken. Mocht dat niet de bedoeling zijn of niet mogelijk zijn, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen dat de lening moet worden terugbetaald bij je overlijden. Ook kun je in je afwikkeling-nalatenschap">nalatenschap regelingen laten opnemen om alle kinderen bij je overlijden gelijk te behandelen. Een andere oplossing is om de wens om geld uit te lenen te bespreken met alle kinderen.
 

Raadpleeg de contactgegevens

Voor meer informatie of vragen over geld uitlenen binnen familieverband en de familiebank, kun je contact met ons opnemen. Je bereikt ons door te bellen naar het telefoonnummer +31 (0)10 285 88 88. Ons enthousiaste en deskundige team staat je graag te woord om al je vragen omtrent een familiebank te beantwoorden.