Iedere donderdag, gratis inloopspreekuur van 17.00-18.00 uur.

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die verschuldigd is wanneer een onroerende zaak in eigendom wordt overgedragen. Als de onroerende zaak een woning is, is het tarief 2%. Voor andere onroerende zaken is het tarief 6%. Deze belasting wordt ook geheven indien enkel de economische eigendom overgaat.

 

Ook in geval iemand een appartementsrecht, erfpachtrecht of opstalrecht verkrijgt is overdrachtsbelasting verschuldigd.

 

In sommige gevallen is de overdracht van aandelen in een BV of NV  overdrachtsbelasting verschuldigd . Dit kan het geval zijn indien de bezittingen van de BV of NV hoofdzakelijk bestaan uit onroerende zaken.

 

In bepaalde gevallen is een overdracht (gedeeltelijk) vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een onroerende zaak binnen zes maanden nogmaals wordt overgedragen. Maar ook wanneer er van rechtswege omzetbelasting verschuldigd is en de levering plaatsvindt voor de eerste in gebruik name kan er sprake zijn van een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

 

Voor informatie over overdrachtsbelasting kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug