ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Aflossing hypotheek / royement

Aflossing hypotheek / royement

Een hypothecaire geldlening kan zijn afgelost doordat de periode is verstreken waarvoor de geldlening is verstrekt en alle termijnen van de geldlening zijn betaald. Ook kan een hypotheek worden afgelost doordat  in één maal de nog resterende schuld wordt afbetaald aan de bank. Dat laatste kan het geval zijn bij verkoop van het huis. Maar het kan ook zijn dat uit eigen middelen wordt afgelost omdat u bijvoorbeeld een erfenis of schenking heeft ontvangen waardoor u in staat bent af te lossen.

Hoewel er na algehele aflossing geen schuld meer bij de bank is, staat de hypotheek nog wel vermeld bij het kadaster. Bij verkoop van het huis zal de notaris die de overdracht regelt zelf het initiatief nemen en zorgdragen voor doorhaling (royement) van de hypotheek bij het kadaster. Indien de termijn verlopen is of u zelf heeft afgelost, dient u zelf contact op te nemen met een notaris die voor dit royement kan regelen.

 

Wanneer u uw hypotheek wenst door te laten halen, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug