ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Bewindvoerder

Bewindvoerder

Een bewindvoerder kan benoemd zijn in een testament, bij een schenking, maar ook door de kantonrechter. De bewindvoerder neemt beslissingen over de bezittingen van iemand die onder bewind is gesteld (die persoon wordt ook wel de rechthebbende genoemd).

 

De taak van de bewindvoerder is het beheren van de onder het bewind vallende bezittingen. De bewindvoerder dient over zijn handelingen rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende en/of de kantonrechter. Afhankelijk van het soort bewind dat is ingesteld, is voor bepaalde handelingen machtiging van de kantonrechter nodig (bijvoorbeeld voor het doen van schenkingen of de verkoop van de woning).

De bewindvoerder kan een natuurlijke persoon zijn maar ook een rechtspersoon. Sinds april 2014 worden er bij wet aan professionele bewindvoerders speciale eisen gesteld.

 

Voor meer informatie over een bewindvoerder kunt u contact opnemen. Wij  adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug