ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Bedrijfsopvolgingsregeling

Om bedrijfsopvolging bij schenking of overlijden wat betreft de te betalen belasting goedkoper te maken zijn in de Wet op de inkomstenbelasting en de Successiewet regelingen opgenomen. Deze gelden enkel voor zover het om actief ondernemingsvermogen gaat. Op beleggingsvermogen zijn de regelingen niet van toepassing. Inmiddels wordt een vastgoedportefeuille onder omstandigheden ook als actief onderneminsgvermogen aangemerkt.

 

Voor de inkomstbelasting zorgt deze regeling ervoor dat:

  • er bij een eenmanszaak of vof geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden over de stille reserves en goodwill;
  • bij een BV of NV de AB-claim doorgeschoven mag worden. Hierdoor hoeft geen belasting betaald te worden over het verschil tussen de waarde op dat moment en de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Voor de erfbelasting en schenkbelasting zorgt deze regeling ervoor dat:

  • ruim één miljoen van de waarde is vrijgesteld van belasting;
  • van het meerdere 83 procent is vrijgesteld.

 

Omdat het om zeer verstrekkende faciliteiten gaat, is het soms interessant om weer actief te gaan ondernemen. Om gebruik te kunnen maken van deze fiscale faciliteiten moet wel aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Om die reden is het van belang tijdig advies in te winnen.

 

Voor meer informatie over bedrijfsopvolging en de fiscale faciliteiten, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug