ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Levensverzekering

Levensverzekering

Levensverzekering

 

Een levensverzekering kan gebruikt worden om ervoor te zorgen dat er na overlijden geen of minder financiële problemen zijn. Het is wel van belang om goed te bepalen wie nu precies begunstigde van de verzekering is. Daarnaast is belangrijk om te kijken wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

 

Wie is verzekeringsnemer?

Dit is van belang omdat, indien degene wiens leven verzekerd is ook degene is die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan, de uitkering uit de verzekering belast is met erfbelasting. Dit is ook het geval indien degene die de verzekering is aangegaan en diegene wiens leven was verzekerd in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

 

Wie is de begunstigde?

Zoals gemeld is het van belang om te zien wie nu precies de begunstigde is. Een polis van levensverzekering volgt namelijk niet automatisch het testament of het feit dat iemand opnieuw samenwoont of gehuwd is. Daardoor is het van belang goed in de gaten te houden wie in de polis als begunstigde wordt aangewezen.

 

Verpanding / volmacht

In veel gevallen wil een bank dat er een levensverzekering gekoppeld wordt aan een financiering. De polis wordt dan aan de bank verpand en vaak wordt de bank eerste begunstigde. In situaties dat het dan gaat om een woning die eigendom is van twee mensen die beiden schuldenaar zijn, wordt vaak gewerkt met een kruislingse polis. In zo'n kruislingse polis wordt over en weer het leven van de ander verzekerd. De polis komt vervolgens alleen bij het overlijden van de eerste tot uitkering.

 

In zo'n situatie vindt de bank het meestal goed dat de langstlevende eerste begunstigde blijft, mits deze een volmacht aan de bank geeft om de uitkering voor de aflossing van de lening te gebruiken. Als er op basis van die volmacht wordt afgelost, lost de langstlevende een schuld af die voor de helft behoort tot het vermogen van de eerst stervende.

 

Deze aflossing heeft tot gevolg dat de langstlevende een vordering krijgt op de nalatenschap van de eerst stervende. Dit kan vervelend zijn indien ieder van de partners kinderen uit een eerdere relatie heeft.

 

Voorbeeld

Stel A en B wonen samen en hebben een huis van € 200.000, een schuld van € 180.000 en een kruislingse polis die € 180.000 uitkeert. Ze hebben ze ieder een kind uit een eerdere relatie. Er is geen testament.

 

Bij overlijden van A komt de polis formeel tot uitkering bij B, die de uitkering gebruikt om de gezamenlijke schuld af te lossen. B krijgt daarmee een vordering op de erfgenaam van A. De nalatenschap van A bedraagt dan: helft woning €100.000 -/- schuld aan B van € 90.000 = € 10.000. B neemt vervolgens de woning over, waarbij de vordering van € 90.000 komt te vervallen en betaalt daarvoor € 10.000. Als B een jaar later overlijdt, bedraagt diens nalatenschap woning € 200.000, terwijl de schuld is afgelost.

 

Dit betekent dat de polis waarvoor zij beiden betaald hebben uiteindelijk terecht komt bij het kind van degene die toevallig het langst heeft geleefd.

 

In een situatie waarbij de bank begunstigde was, er een goede samenlevingsovereenkomst en een goed testament was, had het kind van A wel mee gedeeld.

 

Erfbelasting

In veel gevallen is er na de overlijdens van de beide partners meer erfbelasting verschuldigd indien de partner begunstigde is dan wanneer de bank of de nalatenschap begunstigde is. Afhankelijk van de situatie hoeft dit niet eens tot extra belasting bij het eerste overlijden te leiden.

 

Voor meer informatie over levensverzekering, begunstiging, verpanding en volmacht, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug