ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Ondernemen en rechtspersonen

CV

Commanditaire vennootschap

 

De commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (vof). In tegenstelling tot de vof kent de CV twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire vennoten. De beherende vennoten hebben de dagelijkse leiding over de CV en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV. De commanditaire vennoten zijn de geldschieters van de onderneming. Zij zijn niet verder aansprakelijk voor de schulden van de CV dan tot het bedrag van hun inbreng. Wel moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag een commanditaire vennoot zich naar buiten toe niet gedragen als beherend vennoot. Ook mag de eigen naam van de commanditaire vennoot in principe niet in de naam van de CV voorkomen.

 

Wanneer kies je voor de CV?

Voor de CV wordt gekozen in situaties dat de financiers van de vennootschap mee willen profiteren van de winst die binnen de onderneming wordt gemaakt. Ook wordt er wel gebruik van gemaakt in situaties dat er aan de financiers geen rente over het ingelegde bedrag kan worden betaald omdat de kosten te hoog zijn. In het CV-contract kunnen over de winstverdeling nadere afspraken worden gemaakt.

 

Overeenkomst

Hoewel er geen formaliteiten zijn voor de oprichting van een CV, verdient het aanbeveling een goed contract op te laten stellen waarin de afspraken tussen de vennoten onderling worden vastgelegd. Hierbij is het van belang om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de bevoegdheden en bijvoorbeeld welke inspanning er door met name de beherend vennoten moet worden geleverd,  wat er gebeurt als een vennoot vertrekt etcetera.

 

Belastingen

Of een CV fiscaal transparant is, is afhankelijk van de vraag of het een open CV of een besloten CV betreft. Een CV is open indien een ieder kan toetreden zonder dat de toestemming van de overige vennoten vereist is. Bij een besloten CV dienen de andere vennoten toestemming te geven voordat een nieuwe vennoot kan toetreden.

Fiscaal transparant betekent dat voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet de CV belastingplichtig is, maar de vennoot voor zijn aandeel in het vermogen van de CV.

Voor de loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, is de CV wel zelf belastingplichtig.

 

Einde CV

Indien een van de vennoten overlijdt of uitreedt, eindigt de CV. In een CV-contract kunnen regelingen worden getroffen waardoor de CV bij overlijden of uittreding van een vennoot toch voortgezet kan worden. Ook kan worden geregeld wanneer een vennoot dient uit te treden en wat de financiële gevolgen zijn van uittreden.

 

Hoewel voor de oprichting van een CV een notaris niet vereist is, hebben wij op dit gebied zoveel specialistische kennis dat het handig is daarvan gebruik te maken. Op die wijze voorkomt u dure juridische procedures.

 

Voor meer informatie over (het starten van) een CV kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Brochures

Bel mij terug