ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Successierecht

Successierecht

Als je iets verkrijgt ten gevolge van het overlijden van iemand, is er in veel gevallen belasting verschuldigd. Vóór 1 januari 2010 was de wettelijke term voor deze belasting: successierecht. Nadien wordt deze belasting erfbelasting genoemd. De tarieven en vrijstellingen van de erfbelasting zijn afhankelijk van de hoogte van de verkrijging en van de relatie die de verkrijger heeft tot de overledene.

 

Meestal zal de belastingdienst na het overlijden een aangiftebiljet voor de erfbelasting aan de nabestaanden toezenden. Gebeurt dit niet en er wordt meer verkregen dan het vrijgestelde bedrag, dan ben je verplicht om zelf een aangiftebiljet aan te vragen bij de belastingdienst.

De aangifte dient binnen acht maanden na het overlijden te worden gedaan. De mogelijkheid bestaat om uitstel te vragen. Het verdient aanbeveling om de aangifte eerder te doen dan voormelde acht maanden. Wanneer de belasting niet binnen acht maanden na het overlijden is betaald, is er heffingsrente verschuldigd.

 

Voor meer informatie over erfbelasting kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug