ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Omzetten eenmanszaak

Omzetten eenmanszaak

Het omzetten van een eenmanszaak, vof of maatschap in een BV heeft vaak meer voeten in de aarde dan men denkt. Een reden daarvan is dat een eenmanszaak, vof of maatschap geen rechtspersoon is en een BV wel. Een andere reden is dat zo'n omzetting fiscaal wordt gezien als het staken van de eenmanszaak en het starten van iets nieuws. Staken in fiscale zin betekent dat er in principe moet worden afgerekend over de stakingswinst. Deze winst is het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer, vermeerderd met goodwill.

 

Er zijn bepaalde fiscale faciliteiten, waaraan voorwaarden zijn verbonden. Bij een omzetting is het dan ook van belang om te bezien wat de fiscale consequenties zijn. Daarna kan gekeken worden hoe de omzetting vorm gegeven zou moeten worden. Dat kan door:

  • het oprichten van een BV, waarbij de aandelen worden volgestort door inbreng van de onderneming. Dit kan zowel ruisend (ruisende omzetting = afrekenen) als geruisloos (geruisloze omzetting = niet afrekenen);
  • het oprichten van een BV in contanten, waarna de activiteiten van de eenmanszaak worden overgedragen (dit is het meest eenvoudig, maar er moet wel afgerekend worden met de fiscus).

 

Bij een omzetting van een eenmanszaak in een BV wordt over het algemeen gekozen voor een omzetting in een holding met werkmaatschappij. Alleen met zo'n structuur kan optimaal worden geprofiteerd  van de voordelen van het ondernemen middels een BV-structuur, zoals beperking aansprakelijkheid, uitstel van belasting betalen en meer investeringspotentieel.

 

Voor meer informatie over het omzetten van een eenmanszaak in een BV, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug