ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Schenkbelasting

Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die je betaalt als je iets geschonken krijgt. Vóór 1 januari 2010 was de wettelijke term: schenkingsrecht. Er hoeft niet altijd schenkbelasting betaald te worden: de wet kent bepaalde vrijstellingen. De  vrijstellingen en tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de verkrijging en de relatie die de verkrijger heeft tot de schenker.

 

Een schenking kan bestaan uit geld of goederen. Maar kan er ook uit bestaan dat je iets te duur of juist te goedkoop koopt. Bijvoorbeeld wanneer ouders een huis voor een prijs onder de marktwaarde verkopen aan kinderen.

 

Wanneer de schenking boven de vrijstelling uitkomt, moet je aangifte van de schenking bij de belastingdienst doen. Het formulier hiertoe is te downloaden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). De aangifte dient uiterlijk 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking is ontvangen, door de belastingdienst te zijn ontvangen.

 

Voor meer informatie over schenkbelasting, het doen van aangifte, maar ook voor het adviseren welke schenkingsmethode voor u de beste is, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug