ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Schenkingsrecht besparen

Schenkingsrecht besparen

Als je iets schenkt, is er in veel gevallen belasting  verschuldigd. Vóór 1 januari 2010 was de wettelijke term voor deze belasting: schenkingsrecht. Nadien is de wettelijke term schenkbelasting. De tarieven en vrijstellingen zijn afhankelijk van de hoogte van de verkrijging en van de relatie die de verkrijger heeft tot de schenker.

 

Door schenkingen te spreiden over meerdere kalenderjaren en jaarlijks niet meer dan de vrijstelling te schenken, kan schenkbelasting worden bespaard. Wanneer het gaat om een groot bedrag kan ervoor gekozen worden om de schenking op te knippen in delen die nog net tegen een lager tarief belast worden dan over het geheel verschuldigd zou zijn.

 

Soms is het mogelijk om een schenking via een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te doen. Dat kan het geval zijn als u iets wilt ondersteunen dat zelf geen ANBI is, maar wel door ANBI's ondersteund wordt. Op de website van de belastingdienst kunt u nagaan of het goede doel waaraan u wilt schenken een zogeheten ANBI is en daarmee voor algehele vrijstelling van schenkbelasting in aanmerking komt.

 

Wanneer er ondernemingsvermogen is, kan in een aantal gevallen gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Als die faciliteit van toepassing is kan ondernemingsvermogen - onder voorwaarden - (gedeeltelijk) vrijgesteld worden geschonken.

 

Door het doen van schenkingen kan in veel gevallen erfbelasting die bij overlijden verschuldigd is worden bespaard. De bij overlijden te realiseren besparing kan in veel gevallen behoorlijk oplopen.

 

Voor meer informatie over het besparen van schenkbelasting kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug