ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR

 

 

 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Testament

In Nederland kan een testament enkel via een notaris worden gemaakt. In zo'n testament kun je afwijken van het wettelijk erfrecht. Je kunt bij testament bijvoorbeeld bepalen wie je erfgenamen zijn, wie je nalatenschap mag gaan afwikkelen of een uitsluitingsclausule opnemen. 

Je kunt ook bepalen dat verkrijgingen uit je nalatenschap onder bewind staan, of een voogd voor je minderjarige kinderen benoemen.  
 
Belasting besparen

Naast de hiervoor gemelde zaken, is het in veel gevallen mogelijk om door het maken van een testament belasting te besparen.  

Wij proberen bij het maken van een testament rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in de familieomstandigheden, in het vermogen en met wetswijzigingen. Aangezien we niet in de toekomst kunnen kijken is het van belang om ten minste eens per vijf jaar, of zoveel vaker als daar aanleiding toe bestaat, een testament te laten beoordelen. Alleen dan weet je of alles nog up-to-date is.  

Voor meer informatie over het maken van een testament, het beoordelen of het wijzigen ervan, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.