ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Erfrecht

Erfrecht

Het erfrecht is het samenstel van wettelijke regels dat gaat over de vererving van vermogen en over de afwikkeling van een nalatenschap. Sommige regels zijn van dwingend recht, daar kan dus niet van worden afgeweken. Andere regels zijn van regelend recht, daar kan bij testament van worden afgeweken. In de wet staan niet alleen regels voor het geval je zelf na je overlijden iets nalaat, maar ook voor het geval je ten gevolge van het overlijden van een ander een nalatenschap ontvangt (erfopvolging).

 

Indien iemand overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt, dan zijn de wettelijke regels van erfopvolging van toepassing. In de eerste plaats zijn de echtgenoot en kinderen van de overledene zijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel. Indien een kind eerder is overleden en hij of zij zelf ook kinderen had, dan komen de betreffende kleinkinderen voor hun overleden ouder in de plaats. Dit heet plaatsvervulling. Sinds 2003 is de wettelijke verdeling in de wet vastgelegd. Dit is van regelend recht. Daar kan bij testament van worden afgeweken.

 

Zijn er geen echtgenoot, kinderen of kleinkinderen, dan bepaalt de wet dat ouders, broers en zussen de erfgenamen van de overledene zijn. Ook hier treedt plaatsvervulling op. Ontbreken ook in deze groep erfgenamen, dan wordt de nalatenschap in tweeën gedeeld en gaat een helft naar de familie van vader van de overledene en de andere helft naar de familie van moeder van de overledene.

 

Voor meer informatie over erfrecht kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug