ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Aandeelhoudersregister

Aandeelhoudersregister

Het register van aandeelhouders wordt meestal bij de oprichting van een B.V. of N.V. met aandelen op naam, door de notaris gemaakt en overhandigd aan het bestuur van de vennootschap. De wet bepaalt dat het bestuur in het register regelmatig moet bijhouden.

 

Welke gegevens

Het register moet bevatten:

 • de namen en de adressen van de aandeelhouders;
 • de datum waarop de aandeelhouders de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning door- of betekening aan de B.V.;
 • het bedrag dat op elk aandeel is gestort;
 • elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen;
 • de namen en adressen van vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders met vergaderrecht;
 • de datum van verkrijging van vruchtgebruik, het pandrecht of certificaat met vergaderrecht en de datum van erkenning door of betekening aan de B.V.;
 • de rechten die de vruchtgebruiker en de pandhouder hebben.

Waarvoor is het aandeelhoudersregister belangrijk

Het aandeelhoudersregister is vooral belangrijk voor de bijeenroeping van een vergadering van aandeelhouders, het toepassen van bepaalde regelingen zoals de blokkeringsregeling en bij het leggen van beslag op aandelen. Ook worden in het register de gegevens die betrekking hebben op het kapitaal van de B.V. opgenomen.

 

Wanneer een notaris een levering of uitgifte van aandelen dan wel een statutenwijziging, fusie of splitsing moet verzorgen, zal deze altijd het originele en bijgewerkte register van aandeelhouders willen hebben.

 

Door de toenemende verplichtingen voor banken en andere dienstverleners hun klanten te inventariseren, verlangen deze dienstverleners steeds vaker inzicht in een goed bijgewerkt register.

 

Aandeelhoudersregister kwijt

Indien een aandeelhoudersregister is kwijtgeraakt, kan een nieuw register worden gemaakt. Wij kunnen de reconstructie van een register verzorgen aan de hand van onder andere:

 • de akte van oprichting
 • statutenwijzgingen
 • oude akte van levering of uitgifte van aandelen
 • de jaarcijfers

Het is wel van belang dat deze oude stukken dan een sluitend beeld geven.

 


 


 

Bel mij terug