ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

Bij het sluiten van een overeenkomst is het vaak wenselijk een voorbehoud te maken. Dat voorbehoud kan bestaan uit de wens om nog van de overeenkomst af te kunnen zien indien aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

Een voorbeeld daarvan is dat je vóór een bepaalde datum de financiering van je nieuwe huis niet hebt rond gekregen. We noemen dit een ontbindende voorwaarde. Bij de ontbindende voorwaarde bestaat de overeenkomst vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, maar deze overeenkomst wordt ontbonden bij het in vervulling gaan van de voorwaarde. Het voorbehoud kan ook bestaan uit de wens dat de overeenkomst pas tot stand komt als een bepaalde voorwaarde in vervulling gaat. We noemen dit een opschortende voorwaarde.

 

Bij veel voorwaarden is er wel sprake van een inspanningsverplichting. Bijvoorbeeld bij de ontbindende voorwaarde financiering. Wanneer op enig moment wordt vastgesteld dat het absoluut niet reëel was dat een financiering verkregen zou kunnen worden, kan het zijn dat geen beroep op de voorwaarde gedaan kan worden. Dat is ook het geval indien koper onvoldoende zijn best heeft gedaan om de financiering rond te krijgen.

 

Voor meer informatie over voorwaarden en het goed redigeren daarvan kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug