ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Afschrift

Afschrift

Een notaris kan afschriften afgeven van originele documenten. Een afschrift is dan wel een echte kopie dan wel een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van het origineel.

Bij een afschrift van een notariële akte, wordt eigenlijk altijd gewerkt met zo'n schriftelijke en letterlijke weergave en niet met een echte kopie. Het originele, door de partijen en de notaris ondertekende,  exemplaar - de minuut akte - blijft bij de notaris in bewaring. Hij mag deze niet uit handen geven.

 

Hoewel een gewone kopie in alle gevallen ook mogelijk is, heeft een door de notaris gemaakt afschrift meer bewijskracht. De notaris verklaart op de laatste pagina van het afschrift dat het een afschrift is en zet daarna zelf zijn handtekening en ambtsstempel. Een afschrift is herkenbaar aan de woorden "uitgegeven voor afschrift".

 

Bij een afschrift van een notariële akte verklaart de notaris ook dat het originele stuk door hem en de partijen is getekend.

 

Enkel de partijen bij een akte, en na overlijden in de meeste gevallen hun erfgenamen, hebben recht op een afschrift van een akte.

 

Voor meer informatie over afschriften kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug