ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Kwalitatieve verplichting

Kwalitatieve verplichting

Een kwalitatieve verplichting is een last waarmee een onroerende zaak (bijvoorbeeld een perceel grond) ten behoeve van één of meer bepaalde personen is bezwaard. Het gaat dan om een verplichting om iets te dulden of niet te doen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om niet te verhuren of geluidsoverlast te veroorzaken.

 

Hoewel het uiteindelijk personen zijn die hinder hebben van een kwalitatieve verplichting, kleeft de verplichting aan de onroerende zaak die daarmee belast is. Als gevolg daarvan is ook een latere verkrijger van die onroerende zaak gebonden aan de kwalitatieve verplichting.

In de praktijk wordt het recht ten aanzien van de kwalitatieve verplichting ook nog wel eens gekoppeld aan een onroerende zaak, zodat dit alleen toekomt aan de eigenaren en latere verkrijgers van een bepaalde onroerende zaak.

 

Een kwalitatieve verplichting ten aanzien van een registergoed wordt gevestigd bij notariële akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte in het kadaster.

 

Naast kwalitatieve verplichtingen, bestaan er ook erfdienstbaarheden. Hierbij zijn zowel de verplichting als het recht aan een onroerende zaak gekoppeld, deze moeten ook bij elkaar in de buurt liggen. Bij een erfdienstbaarheid is het niet mogelijk om te bepalen dat een bepaalde rechtshandeling niet mag worden verricht.

Tenslotte bestaan er kettingbedingen. Dit betreffende persoonlijke verplichtingen, met een verplichting deze aan opvolgende eigenaren op te leggen.

 

Voor meer informatie over erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en boete-kettingbedingen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug