ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Estate planning

Schenken door (Neder)Belgen

Wanneer je een schenking ontvangt van iemand die in Nederland woont, ben je daarover schenkbelasting verschuldigd. Dat is alleen anders indien de schenking binnen de vrijstelling voor de schenkbelasting blijft. Mede omdat in België geen schenkbelasting wordt geheven bij een zogenaamde handgift, zijn er de afgelopen jaren veel Nederlanders in België gaan wonen, de zogenaamde Nederbelgen.

Maar de Nederlandse fiscus geeft zich niet zomaar gewonnen.

 

De Nederlandse Successiewet kent namelijk een woonplaatsfictie. Deze zorgt ervoor dat schenkingen die worden gedaan door een Nederlander binnen tien jaar na emigratie, in Nederland belast zijn. Deze regeling is niet van toepassing als men niet of niet langer de Nederlandse nationaliteit heeft. Voor niet Nederlanders geldt slechts een termijn van één jaar. Belg worden kan in dat opzicht fiscaal interessant zijn.

 

Voor Nederlanders die langer dan tien jaar in België wonen, geldt dat zij niet langer onder het bereik van de Nederlandse Successiewet vallen. Vanaf dat moment is er in Nederland dus geen belastingplicht bij schenkingen meer.

België kent echter net als Nederland erfbelasting en schenkbelasting, waarmee rekening gehouden dient te worden. Er is echter geen schenkbelasting (in België noemt men dat registratierecht) verschuldigd bij een zogenaamde handgift. Vroeger moest de gift echt van hand tot hand gaan. Inmiddels valt veel meer onder het begrip handgift.

 

Het voordeel van de handgift is duidelijk. Het nadeel van een handgift is echter dat indien de schenker binnen drie jaar na het doen van de gift overlijdt er erfbelasting moet worden betaald over het geschonkene. Het is dus van belang om goed te kunnen bewijzen wanneer de gift heeft plaatsgevonden. Ook kan ervoor worden gekozen om de gift te registreren of ervoor te kiezen om toch registratierecht te betalen.

 

Indien er geen sprake is van een handgift wordt de schenking tegen een vast bedrag belast. Zo'n schenking moet in België bij notariële akte worden gedaan.

 

De opmaak van geschreven handgiftdocumenten kan dus vanuit fiscaal oogpunt toch van belang zijn, namelijk indien daarmee kan worden aangetoond dat de handgift meer dan drie jaar voor het overlijden plaatsvond. Als die schenkingsakte bij de Nederlandse notaris wordt getekend wordt deze niet geregistreerd bij de Belgische fiscus, ergo: geen Belgische schenkbelasting/registratierecht is verschuldigd. Blijft de schenker na de totstandkoming van de schenking nog drie jaar in leven, dan is in België ook geen erfbelasting verschuldigd.

 

Indien wordt geschonken door ouders die in België wonen aan hun kinderen die in Nederland wonen, kunnen de ouders een zogenaamde tweetrapsmaking van toepassing verklaren. Deze kan ervoor zorgen dat bij overlijden van de kinderen het geschonkene zonder heffing van erfbelasting bij de kleinkinderen terecht komt.

 

Voor meer informatie over het doen van schenkingen en extra besparingsmogelijkheden in Neder-Belgische verhoudingen, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.