ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Schepen

Teboekstelling en brandmerken van een schip

Teboekstelling van een schip of woonark betekent dat het schip of de woonboot in het scheepsregister van het kadaster wordt ingeschreven. Het scheepsregister is een openbaar register en in principe voor iedereen raadpleegbaar. Het schip of de woonark wordt daarin vermeld met naam, afmetingen en andere kenmerken. Ook wordt vermeld wie de eigenaar is en of er hypotheken op rusten.

 

Bij de teboekstelling wordt aan het schip een uniek nummer toegekend. Dit nummer wordt ook fysiek op het schip aangebracht: het schip wordt dan ‘gebrandmerkt’. Dit wordt gedaan via het aanbrengen van een plaatje al dan niet gecombineerd met het aanbrengen van microdots.

 

Teboekstelling van een binnenschip is verplicht wanneer bijvoorbeeld de waterverplaatsing van het vaartuig meer dan 10 m3 bedraagt. Maar ook schepen die niet onder deze verplichting vallen, kunnen te boek gesteld worden.

Een zeeschip kan te boek gesteld worden, wanneer het in Nederland in aanbouw is of de eigenaar een band met Nederland heeft.

 

Overigens vallen onder het begrip ‘schip’ naast bedrijfsmatig geëxploiteerde schepen, ook pleziervaartuigen, woonboten en in aanbouw zijnde schepen. In principe valt alles wat naar zijn aard bestemd is om te drijven of te gaan drijven dan wel bestemd was om te drijven onder het begrip schip.

 

Voor de eerste inschrijving in het scheepsregister is de tussenkomst van de notaris in principe niet verplicht.

Het kadaster vraagt de eigenaar om specificaties van het schip, zoals afmetingen, waterverplaatsing, de herkomst en type van de motoren, en een algemene beschrijving en opsomming van de kenmerken van het schip. 

Er moeten verschillende documenten overgelegd worden, waaronder in elk geval de koopovereenkomst en de kwitantie voor de betaling van de koopsom. In sommige gevallen is ook een nationaliteitenverklaring nodig. Indien gewenst begeleidt de notaris de eerste teboekstelling. Hij kent de procedures en de verschillende formulieren die moeten worden ingediend.

 

Vanaf het moment van inschrijving kan worden nagegaan wie de juridische eigenaar van het schip is. Als bewijs van eigendom ontvangt de eigenaar een certificaat van het register.

Er zijn situaties waarin het juridisch bewijs dat iemand eigenaar van het schip is van belang is. Bijvoorbeeld in het geval dat de werf, waar het schip in aanbouw is, in een faillissement terecht komt. Als het schip in aanbouw te boek gesteld is, kan aangetoond worden wie de eigenaar is en het schip in aanbouw blijft buiten de failliete boedel.

Ook ingeval van diefstal kan met behulp van het brandmerk aangetoond worden wie de rechtmatige eigenaar van het schip is.

 

Als er bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan een teboekstelling ook weer ongedaan gemaakt worden. De notaris kent de procedures en kan hierbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een beschikking van de voorzieningenrechter waarbij toestemming verleend wordt voor de doorhaling.

 

Voor meer informatie over het teboekstellen of de overdracht van een schip kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug