ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Schepen

Eigendomsoverdracht schip

Wanneer een schip niet is ingeschreven in het scheepsregister bij het kadaster (te boek gesteld) hoeft de eigenaar voor de overdracht niet naar een notaris. Toch kunnen we ook in die situatie adviseren over de inhoud van de koopovereenkomst. Bij zo'n niet te boek gesteld schip wordt de koper na betaling van de koopsom en de feitelijke levering eigenaar van het schip. Hierbij moet de koper erop vertrouwen dat degene die hem het schip verkoopt ook eigenaar is en daadwerkelijk bevoegd is om het schip te leveren, of dat hij, de koper, niet achteraf nog met schuldeisers van de voormalige eigenaar te maken krijgt.

 

Dat is anders wanneer een schip of woonark te boek is gesteld. Door de te boek stelling wordt het schip of woonboot een registergoed. Voor registergoederen schrijft de wet voor dat overdracht alleen bij  notariële akte kan geschieden. Van de notariële akte moet dan vervolgens wel een afschrift worden ingeschreven in het scheepsregister bij het kadaster.

De notariële akte geeft verkoper en koper rechtszekerheid. Wij onderzoeken namelijk of de verkoper wel bevoegd is en zonder hypotheek of andere beperkte rechten kan overdragen. Verkoper weet dan ook dat de koopprijs beschikbaar is als de levering wordt voltooid, terwijl koper weet dat hij de koopprijs pas kwijt is als ook de levering een feit is.

 

Voor meer informatie over de levering van schepen of woonarken, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug