ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Bestuurder

Bestuurder

Een bestuurder is degene die op basis van de statuten de dagelijkse leiding van een rechtspersoon heeft. De bestuurders gezamenlijk worden aangeduid als het bestuur. Bij veel vennootschappen worden zij ook wel aangeduid als directeur en gezamenlijk als directie.

Het bestuur en iedere bestuurder afzonderlijk dienen de rechtspersoon te besturen. Dat betekent  dat je geen verkeerde dingen mag doen en dat je je  niet afzijdig houdt. Doe je dat wel, dan  kun je geconfronteerd worden met bestuurdersaansprakelijkheid.

 

De statuten bepalen vaak hoe de besluitvorming binnen het bestuur verloopt en wat de bevoegdheden van individuele bestuurders zijn. Ook kan het zijn dat de algemene vergadering instructies kan geven aan het bestuur.

Binnen het bestuur kan een onderlinge taakverdeling worden afgesproken. Dit gebeurt meestal in een bestuursreglement. Dit betekent echter niet dat je als mede bestuurder niet verantwoordelijk bent.

 

Hoewel een bestuurder in dienst kan zijn en een salaris kan ontvangen van de vennootschap, geldt het reguliere arbeidsrecht niet voor een bestuurder. Een bestuurder heeft dus geen ontslag bescherming. Indien hij een ontslagvergoeding wenst, moet hij dat uitdrukkelijk worden overeenkomen.

 

Overigens is het van belang te weten dat het als bestuurder werken via een managementovereenkomst, niet automatisch betekent dat je geen werknemer voor de sociale verzekeringspremies bent. Ook in geval van een managementfee, kan er een afdrachtplicht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies voor de vennootschap bestaan.

 

Bij NV's en BV's is het mogelijk om met uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders te werken. De uitvoerende bestuurders hebben dan de taken die gewone bestuurders ook hebben. De niet uitvoerende bestuurders hebben gene uitvoerende taak, maar beslissen wel over alles mee. Ze hebben binnen het bestuur een meer toezichthoudende taak.

 

Indien u meer informatie wenst over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een bestuurder dan wel meer wil weten van managementovereenkomsten, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug