ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat (EPC) komt voort uit de Europese Richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen. Met het energieprestatiecertificaat wordt eigenlijk bedoeld het Energie prestatieadvies (EPA). Dit  is een beoordeling van de energieprestatie van een gebouw en daaraan gekoppeld een advies. Dergelijke beoordelingen worden gedaan door daarvoor specifiek opgeleide adviseurs. Al sinds 2008 is een EPC verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van vastgoed.

 

Met ingang van 3 juni 2019 geldt dat er een boete aan de overheid verschuldigd is indien er geleverd wordt zonder energie prestatiecertificaat. Bij de leverng van woningen door particulieren is de boete per woning € 170, bij de levering door anderen is de boete per woning maximaal € 340. De boete is direct verschuldigd zonder dat er achteraf een mogelijkheid van herstel is.

De wijziging per 3 juni 2019 ziet allen op de verkoop van woningen. Voor de verkoop van een utiliteitsgebouw zonder geldig energielabel geldt nog steeds een maximale boete van  € 415,- indien het overtreding door een natuurlijk persoon betreft. Voor rechtspersonen is de boete maximaal €20.750,-. Ook bij verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen gelden bij het opleggen van een bestuurlijke boete dezelfde maxima.

 

Een energielabel is niet verplicht in de volgende situaties:

  • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)
  • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages)
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën)
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m²
  • woonboten
  • monumenten (volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)

 

Voor meer informatie over het energielabel kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug