ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de belasting die geheven wordt over de winsten van onder andere besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en daarop lijkende buitenlandse rechtspersonen voor zover die in Nederland gevestigd zijn. De winsten van verenigingen en stichtingen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting voor zover deze een onderneming drijven.

 

Indien een BV, NV of coöperatie winst uitkeert aan een aandeelhouder of lid is die uitkering,  afhankelijk aan wie die wordt gedaan,  nog belast met dividendbelasting en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Voor meer informatie over vennootschapsbelasting kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug