ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Onterven

Onterven

Van onterven is sprake indien je iemand die volgens de wet erfgenaam is bij testament als erfgenaam uitsluit. Dit kun je uitdrukkelijk doen door te bepalen dat een bepaalde persoon geen erfgenaam is. Maar ook door iemand anders tot erfgenaam te benoemen.

 

Legitieme portie 

Hoewel veel mensen denken dat je kinderen niet kunt onterven, is dit wel degelijk mogelijk. Een onterfd kind heeft namelijk recht opeen legitieme portie. Dat kind moet daar dan wel een beroep op doen binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder die het kind heeft onterfd. Wanneer niet tijdig beroep gedaan wordt, bijvoorbeeld omdat het kind niet weet dat een ouder is overleden, vervalt het recht. De legitieme portie is een vordering in geld gelijk aan de helft van hetgeen het kind zou hebben gekregen indien er geen testament gemaakt zou zijn. De legitieme portie wordt berekend door bij het saldo van de nalatenschap de in het verleden gedane schenkingen op te tellen. Indien er heel veel is geschonken, kan het betekenen dat een deel van de waarde van die schenkingen betaald moet worden aan het kind dat de legitieme inroept. Overigens mogen aan dat kind gedane schenkingen afgetrokken worden van de legitieme. Voor 2003 werd een onterfd kind erfgenaam als het een beroep op zijn legitieme deed. In oude testamenten zie je dan ook met regelmaat staan dat een kind erfgenaam wordt voor zijn legitieme, in de legitieme wordt gesteld of het erfdeel wordt beperkt tot het wettelijk erfdeel. Een dergelijke bepaling heeft vaak tot gevolg dat het kind erfgenaam is en veelal ook voor een groter deel dan de huidige legitieme. Indien je dus echt wilt dat het betreffende kind zo min mogelijk krijgt, is het verstandig zo’n oud testament aan te passen of een testament te maken waarbij het kind als erfgenaam wordt uitgesloten.

 

Plaatsvervulling 

Omdat bij een onterving de kinderen van het kind in de plaats treden, kan het tevens van belang zijn om ook deze kleinkinderen te onterven.

 

Rechten echtgenoot

Ook bij gehuwden betekent het uitsluiten als erfgenaam niet automatisch dat de langstlevende echtgenoot niets krijgt. De echtgenoot heeft geen legitieme portie maar heeft wel recht op:

  • het gedurende zes maanden voortzetten van gebruik en bewoning van de woning;
  • het levenslang recht van vruchtgebruik van de woning en inboedel;
  • eventueel een verzorgingsvruchtgebruik van (een deel van) de rest van de nalatenschap.

Voor meer informatie over onterven, legitieme portie en verzorgingsvruchtgebruik, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug