ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren

Wanneer een vereniging van eigenaars, ook wel aangeduid als vereniging van eigenaren of VvE, is ontstaan als gevolg van een splitsing in appartementsrechten, is het een bijzondere vereniging. Anders dan bij een gewone vereniging ben je namelijk verplicht lid zodra je eigenaar bent  van een appartementsrecht binnen de desbetreffende splitsing. Het is een lidmaatschap dat je niet kunt opzeggen. Pas wanneer je geen eigenaar meer bent, ben je ook geen lid meer.

 

De vereniging wordt opgericht bij de akte van splitsing. In de akte van splitsing zijn ook de statuten van de vereniging opgenomen.

 

De VvE is verplicht zich net als een gewone verenging in te schijven bij de kamer van koophandel en  heeft ook een bestuur en een ledenvergadering. Bij een vereniging van eigenaars betaalt iedere eigenaar een bijdrage die meestal afhankelijk is van het aandeel van het appartement in het gesplitste gebouw. In een aantal gevallen is het stemrecht afhankelijk van de grootte van het appartement.

 

De VvE is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten. De VvE dient hiervoor een reservefonds aan te houden.

 

In een aantal gevallen kiezen eigenaren van woningen of andere onroerende zaken er voor om een vereniging van eigenaren op te richten. Deze moet dan de gemeenschappelijke belangen behartigen. Dit is echter geen VvE zoals hiervoor bedoeld. Dit heeft tot gevolg dat iemand zomaar zijn lidmaatschap kan opzeggen of iemand niet verplicht kan worden om lid te zijn.

Via een stichting met aangeslotenen en een boete-kettingbeding is dit wel te realiseren, maar alleen als iedereen het wil of dit voor de verkoop zo is opgezet.

 

Voor meer informatie over verenigingen van eigenaars, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug