ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Soort aandelen

Soort aandelen

Soort aandelen

 

Soort aandelen of letter aandelen zijn aandelen waaraan een bijzonder recht of een bijzondere verplichting kleeft of die anderszins afwijkend zijn van gewone aandelen. We kennen onder andere de volgende soorten aandelen:

  • stemrechtloze aandelen;
  • winstrechtloze aandelen;
  • prioriteitsaandelen;
  • preferente aandelen;
  • cumulatief preferente aandelen;
  • letter aandelen met andere rechten en verplichtingen of juist combinaties met de hiervoor gemelde soorten.

Aan al deze soorten aandelen zijn vergaderrechten verbonden. Met uitzondering van de stemrechtloze aandelen is aan al deze aandelen stemrecht in de algemene vergadering verbonden.

 

Via letter aandelen kan bijvoorbeeld trackingstock gecreëerd worden. Dit zijn aandelen die enkel recht geven op de winsten die met bepaalde activiteiten van de vennootschap worden behaald. Dit kan interessant zijn indien een fiscale eenheid in stand moet blijven maar iemand als aandeelhouder enkel in de winsten van een bepaalde deelneming moet gaan delen.

 

Ook is het via letter aandelen mogelijk om specifieke winstreserves of agioreserves per aandelensoort te creëren. Of om ervoor te zorgen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder kan benoemen en ontslaan.

 

Voor meer informatie over soort aandelen en de voor- en nadelen ervan, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug