ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Estate planning

Certificeren van vermogen

Allerlei bedrijven laten zichzelf en hun werkprocessen certificeren. Dat is iets heel anders dan wat met certificeren van vermogen wordt bedoeld. Het gaat dan om het splitsen van de juridische zeggenschap en het economisch belang. Je komt dat vaak tegen bij aandelen, waarbij de zeggenschap wordt uitgeoefend door een stichting en de oorspronkelijk aandeelhouders certificaten van aandelen krijgen.

Maar ook bij onroerend goed of bij een kunstcollectie kan certificering interessant zijn.

 

Onroerend goed

Certificering van onroerend goed kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer je een nieuw aan te kopen pand op naam van je kinderen wil zetten, zonder het in één keer te schenken en zonder de kantonrechter nodig te hebben. Het pand wordt dan gekocht door de stichting die de koopprijs financiert met geld dat in ieder geval voor een deel van jezelf afkomstig is en eventueel voor een deel van anderen. Het deel van de financiering dat van jou afkomstig is, dient in ieder geval gelijk te zijn aan het bedrag dat je het eerste jaar aan je kinderen wil schenken.

 

Je kunt dan de volgende zaken combineren:

- je oefent zelf de zeggenschap over het onroerend goed via een stichting administratiekantoor uit;

- je kunt bepalen wie bij jouw overlijden de zeggenschap heeft en/of wanneer de kinderen zeggenschap verkrijgen;

- de waardestijging (dan wel -daling) van het onroerend goed zit geheel bij de kinderen;

- je kunt zelf bepalen welke waarde je in één keer schenkt en welk gedeelte gespreid op jaarbasis wordt geschonken;

- hetgeen de kinderen verkrijgen, valt niet in een gemeenschap van goederen waarin de kinderen in de toekomst gehuwd zouden kunnen zijn;

- wanneer er bij een kind beslag gelegd zou worden, kan deze beslaglegger niet veel met de certificaten;

- de rente welke de kinderen moeten betalen kan vrij laag zijn, hierdoor komt het positief rendement en de waardestijging geheel ten goede aan de kinderen.

 

Bijeenhouden vermogen

Certificering van vermogen kan ook heel mooi ingezet worden om vermogen bijeen te houden. Ten aanzien van de certificaten die recht geven op het onderliggend vermogen, kan namelijk bepaald worden dat deze niet vrij overdraagbaar zijn. Ook kan worden bepaald dat ze in bepaalde gevallen moeten worden aangeboden aan een bepaalde persoon en wat alsdan de koopprijs zal zijn.

 

Geldkraan

In de statuten van het administratiekantoor kan worden geregeld dat het bestuur bepaalt of er op enig moment uitkeringen aan de certificaathouders worden gedaan. Zeker met een hoog rendement kan hierdoor voorkomen worden dat relatief jonge kinderen jaarlijks te veel geld uit kunnen geven.

 

Bewind

Veel van wat via certificering van vermogen gedaan kan worden, kan ook via een bewind geregeld worden. Toch heeft de certificering als grote voordeel dat de wet niet bepaalt dat het bewind door de rechter kan worden beëindigd als het meer dan vijf jaar bestaat. Daarnaast is het gemakkelijker om de zeggenschap te regelen als het gaat om een situatie waarbij vermogen bijeengehouden moet worden en de gerechtigden ook eigen inspraak moeten (gaan) krijgen.

 

Leren omgaan met vermogen

Certificering van vermogen kan goed ingezet worden in trajecten om kinderen (beter) te leren omgaan met vermogen. Via het administratiekantoor kan namelijk worden geregeld dat kinderen geleidelijk meer inspraak krijgen.

 

Voor meer informatie over certificering van vermogen kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.