ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Hoofdelijk

Hoofdelijk

Als je iets hoofdelijk schuldig bent, ben je met één of meer anderen ieder afzonderlijk gehouden om indien de schuldeiser dat verlangt het gehele bedrag van de schuld te voldoen. Als een schuld niet hoofdelijk is, ben je ieder aansprakelijk voor gelijk deel of voor de delen als is overeengekomen.

De hoofdelijkheid staat los van de draagplicht. Tussen de schuldenaren geldt dat ieder zijn deel moet betalen. Wanneer je  het geheel hebt betaald aan de schuldeiser, krijg je een vordering op je mede schuldenaar, voor zover je voor hem hebt betaald.

 

Alleen met medewerking van de schuldeiser is het mogelijk om een schuld over te dragen en te zorgen dat één van de schuldenaren niet meer aansprakelijk is. Wanneer het een hypothecaire schuld is of een schuld waarvoor op andere wijze zekerheid is gegeven, is het voor de overnemer van belang dat de schuldeiser verklaart niet langer van zijn zekerheidsrechten gebruik te zullen maken voor zover het een eventuele vordering op de ontslagen schuldenaar betreft.

 

Voor meer informatie over hoofdelijkheid, draagplicht en ontslag, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug