ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Ruisende omzetting

Ruisende omzetting

Het omzetten van een eenmanszaak, vof of maatschap in een BV, kan ruisend of geruisloos. De reden van dit verschil is dat de omzetting fiscaal wordt gezien als het staken van de eenmanszaak en het starten van iets nieuws. Staken in fiscale zin, betekent dat er in principe moet worden afgerekend over de stakingswinst. Deze winst is het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer, vermeerderd met goodwill.

 

Bij ruisende omzetting moet er afgerekend worden. Dit betekent dat inkomstenbelasting  moet worden betaald over de stakingswinst. Het is evenwel mogelijk om een lijfrente te bedingen bij de BV. Hierdoor hoeft op het moment van de staking minder belasting betaald te worden. Over de uitkeringen uit de lijfrente moet dan te zijner tijd wel inkomstenbelasting betaald te worden.

 

Een voordeel van een ruisende omzetting is dat het geen probleem is om extra aandeelhouders te laten toetreden of te laten uitreden. Een ander voordeel is dat de BV met nieuwe boekwaarden verder gaat en kan afschrijven op voorheen aanwezige stille reserves en goodwill. Hierdoor hoeft in de eerste jaren minder belasting betaald te worden.

 

Terugwerkende kracht is in beperkte mate toegestaan, mits het voornemen tot omzetting binnen drie maanden na de datum waarnaar teruggewerkt moet worden is geregistreerd bij de belastingdienst.

 

Voor meer informatie over ruisende of geruisloze omzetting, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug