ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Voogd

Voogd

Een voogd is iemand die de zorg voor de minderjarige kinderen overneemt als de ouders van die kinderen zijn overleden. Om te voorkomen dat de rechtbank na je overlijden beslist wie de voogd van jouw kind(eren) zal worden, kun je een voogd benoemen. Dit kan zowel bij testament als via www.rechtspraak.nl. Het voordeel van een voogdijregeling in een testament is dat je wat meer nuanceringen kunt aanbrengen en instructies aan de voogden kunt meegeven.

 

Je kunt één of twee personen tot voogd benoemen. Indien er één voogd is benoemd, is deze verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De voogd hoeft dit niet altijd zelf te doen. Hij kan er ook voor kiezen om een kind bij iemand anders, in een tehuis of in een pleeggezin te plaatsen. De voogd hoeft niet zelf voor het levensonderhoud van het kind te betalen.

Indien er twee gezamenlijke voogden zijn benoemd hebben deze wel de plicht om zelf het kind te verzorgen en op te voeden. Gedurende de voogdij zijn de gezamenlijke voogden onderhoudsplichtig en zijn zij beiden de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

 

Als er niet bij testament een bewindvoerder is benoemd, wordt het vermogen van het kind tijdens de minderjarigheid van het kind beheerd door de voogd. Indien je dat niet wilt, kun je een ander tot bewindvoerder benoemen. Ook kun je ervoor kiezen dat het kind niet op 18-jarige leeftijd de vrije beschikking over zijn vermogen krijgt, door bijvoorbeeld tot het bereiken van de 27-jarige -of andere- leeftijd een bewind in te stellen.

 

Voor meer informatie over voogdij en bewind, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug