ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Akte

Akte

Een akte is een document waarin een verklaring of overeenkomst is opgenomen. Akten kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, afhankelijk door hoeveel partijen de akte wordt ondertekend en of de akte wordt getekend door een notaris.

 

Een onderhandse akte is een document dat slechts door één of meer partijen wordt ondertekend. Een voorbeeld daarvan is de koopovereenkomst die door de makelaar wordt opgesteld.

Een notariële akte is een door de notaris opgesteld document dat zowel door één of meer partijen als door de notaris wordt ondertekend. Een notariële akte is onder meer herkenbaar aan de beginwoorden: "Heden verscheen voor mij notaris……..". Of iets van die strekking. Een voorbeeld van een dergelijke akte is een hypotheekakte of een testament.

Het origineel van een notariële akte wordt de minuut akte genoemd. Dit origineel blijft bij de notaris. Aan de ondertekenaar(s) van de notariële akte wordt een afschrift van de akte verstrekt.

Een notariële partij-akte wordt door één of meerdere partijen ondertekend.

Een notariële proces-verbaal-akte is een verklaring van de notaris en wordt alleen door de notaris ondertekend.

 

Een notariële akte heeft wanneer er door de ene partij iets schuldig is erkend aan een andere partij tevens executoriale kracht.

 

Voor meer informatie over akten, hun bewijskracht en het opmaken ervan, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug