ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Oplevering

Oplevering

Met oplevering wordt over het algemeen gedoeld op het moment dat de aannemer van mening is dat hij klaar is met zijn werkzaamheden en dit samen met zijn opdrachtgever wil constateren. Als opdrachtgever is het dus van groot belang om  over voldoende kennis te beschikken om te kunnen beoordelen of het gebouwde voldoet aan hetgeen verwacht mag worden. Het inschakelen van een expert is aan te raden.

 

Als er geen gebreken zijn, krijg je als opdrachtgever op dat moment ook vaak de sleutel. Eventuele gebreken worden vastgelegd in een opleveringsrapport. Vervolgens heeft de aannemer enige tijd om deze gebreken te herstellen. Als hij dat niet tijdig heeft gedaan is het van belang de notaris die de 5% van de koopprijs in depot houdt te waarschuwen, zodat deze de gelden niet uitbetaalt.

 

Voor informatie over de oplevering en de 5%-regeling, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug