ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Aandelen

Aandelen

NV's en BV's zijn zogenaamde kapitaalvennootschappen en kennen aandelen. De aandelen geven  gezamenlijk recht op het kapitaal van de vennootschap. Daartoe dient bij de uitgifte van aandelen iets op de aandelen gestort te worden dan wel een toezegging gedaan te worden dat daarop in toekomst gestort zal gaan worden.

 

Het storten kan in geld maar ook in natura. Dat laatste betekent dat er zaken, rechten of andere goederen op de aandelen worden gestort. Bijvoorbeeld een onroerende zaak of een onderneming.

 

In principe geven aandelen in het kapitaal van NV's en BV's winst- en stemrechten. Bij de statuten kunnen de rechten van aandeelhouders beperkt worden. Zo kunnen de winstrechten aangepast worden. Bij BV's is het zelfs mogelijk om winstrechtloze aandelen te creëren. Bij een BV kunnen ook stemrechtloze aandelen gecreëerd worden.

 

Aandelen op naam bij een NV en aandelen in een BV kunnen enkel bij notariële akte worden overgedragen. Dit geldt ook voor de toedeling van aandelen, na bijvoorbeeld een scheiding. Indien er sprake was van gemeenschap van goederen is een toedeling bij notariële akte vereist, ook al stonden de aandelen al op naam..

 

Aandelen komen we ook tegen bij coöperaties en maatschappen. Maar ook bij appartementensplitsingen zien we het begrip aandelen terugkomen. Daar gaat het meestal op de economische verhoudingen en gerechtigdheid. Maar soms ook om een differentiatie in stemrecht aan te brengen.

 

Voor meer informatie over aandelen, aandeelhoudersrechten en de levering van aandelen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug