ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Europese erfrecht verordening

Europese erfrecht verordening

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese erfrecht verordening van toepassing. Op basis van deze verordening geldt voor vrijwel alle landen van de EU dwingend welk recht van toepassing is op een nalatenschap. Dit is een groot voordeel omdat het voorkomt dat wanneer iemand overlijdt met de nationaliteit van land A, die zijn vaste woonplaats heeft in land B en een vakantiewoning heeft in land C , er meerdere rechtsstelsels van toepassing zijn.

 

Door de verordening geldt dat het recht van de gewone woon- en verblijfplaats van de overledene ten tijde van zijn overlijden van toepassing is op de vererving en afwikkeling van zijn nalatenschap. Dit is alleen anders indien de overledene in een testament voor het recht van zijn eigen nationaliteit heeft gekozen. Wanneer iemand voor 17 augustus 2015 voor een ander recht heeft gekozen en die rechtskeuze toen geldig was, wordt deze ook gevolgd.

 

Een ander gevolg van de verordening is dat er een Europese verklaring van erfrecht afgegeven kan worden. In Nederland gebeurt dat door de notaris. Deze Europese verklaring van erfrecht moet vervolgens in alle landen van de EU worden geaccepteerd .

 

Voor meer informatie over de Europese erfrecht verordening, rechtskeuze en de Europese verklaring van erfrecht, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug