ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Vereniging

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden. We onderscheiden twee typen verenigingen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Als de statuten van een vereniging niet zijn opgenomen in een notariële akte, spreken we van een informele vereniging, deze heeft beperkte rechtsbevoegdheid.

Daarnaast bestaat er nog de vereniging van eigenaars die ontstaat bij een splitsing in appartementsrechten. Dit is een bijzondere vereniging met voor een groot deel afwijkende regels.

 

Organisatie

Een vereniging heeft een bestuur en een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur bestuurt de vereniging. Zij geeft leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging. Elk lid heeft in de algemene ledenvergadering ten minste één stem.

 

Bij verenigingen met heel veel leden wordt ook wel eens gewerkt met een getrapt systeem. Daarbij wordt de algemene ledenvergadering gevormd door een ledenraad. Deze raad bestaat dan uit door de leden gekozen afgevaardigden. Zij oefenen namens de leden het stemrecht uit in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd belangrijke besluiten te nemen. Zo benoemt en ontslaat zij in principe het bestuur, is zij bevoegd de statuten te wijzigen en dient zij de door het bestuur opgestelde financiële stukken goed te keuren.

Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering kan een vereniging ook nog andere organen hebben. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een raad van toezicht die toezicht houdt op het bestuur.

 

Oprichting vereniging

Een vereniging dient opgericht te worden door ten minste twee personen. De statuten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dienen neergelegd te worden in een notariële akte. Daarnaast moet deze vereniging ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor de oprichting van een informele vereniging, dat wil zeggen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid,  gelden geen specifieke vereisten. Hoewel het wel gewenst is om de statuten op schrift te stellen, is dit geen vereiste. Daarnaast is het gewenst om deze vereniging in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

De bestuurders van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Dit kan anders zijn indien zij zich als bestuurder onbehoorlijk hebben gedragen. Bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen, naast de vereniging, wel aansprakelijk  worden gesteld voor de verplichtingen van de vereniging.

 

Belastingen

Een vereniging kan, net als bijvoorbeeld een BV, een onderneming drijven. Indien de vereniging een onderneming drijft, betaalt zij vennootschapsbelasting over de met die onderneming behaalde winst.

 

Voor meer informatie over de oprichting van een vereniging en het opmaken van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug