ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Indien iemand zijn financiële belangen niet goed zelf kan behartigen is het mogelijk een bewind in te  stellen. Zo'n bewind om iemand tegen zichzelf te beschermen noemen we een beschermingsbewind.

 

Een beschermingsbewind wordt ingesteld door de kantonrechter op verzoek van degene die het betreft zelf, diens partner of zijn bloedverwanten. Niet de persoon zelf maar diens bezittingen worden onder bewind gesteld. Grondslag voor het bewind is het feit dat de betreffende persoon "als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, verkwisting of het hebben van problematische schulden niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen (lees: zijn financiën) volledig waar te nemen".

Een bewind wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

 

Wanneer je iets wil nalaten of wil schenken aan iemand, is het mogelijk om de erfenis of schenking bij testament of bij de schenking onder bewind te stellen.

 

Voor meer informatie over bewind kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug